Drobečková navigace:

HOLIDAY WORLD & REGION WORLD


 
   

Výsledky GRAND PRIX 2019


 
Výsledky GRAND PRIX 2019

Porota se na svém prvním zasedání sešla dne 14. 2. 2019 v kancelářích ABF EXPO PRAHA s.r.o. a předmětem hodnocení byly katalogy a propagační materiály zaslané vystavovateli do soutěže. Po prostudování předložených materiálů dospěla porota k tomuto závěru:   

Kategorie NEJZAJÍMAVĚJŠÍ KATALOG

1. cena GRAND PRIX

Alvarez s.r.o.

2. cena

Adventura s.r.o.

3. cena

CHINA TOURS s.r.o.

 

Kategorie NEJZAJÍMAVĚJŠÍ PROPAGAČNÍ MATERIÁL

1. cena GRAND PRIX

Královéhradecký kraj
za nápaditý soubor materiálů zdůrazňujících nejen atraktivity Královéhradeckého kraje, ale obsahující i tipy na výlety a návštěvy památek a upozorňující na regionální potraviny 

 

2. cena

Nitriansky samosprávny kraj
za pozvánku do regionu s působivou 3D upoutávkou v luxusním a praktickém obalu

 

3. cena

Vysočina Tourism, p.o.
za přehledný a barevně poutavý soubor materiálů seznamující návštěvníka nejen s klasickými turistickými cíly, ale upozorňující i na pivovary nebo místa, která se díky filmovému plátnu zapsala do povědomí českých diváků

 

 

Porota se na svém druhém zasedání sešla dne 21. 2. 2019 v 10:30 hodin v Průmyslovém paláci na Výstavišti v Praze - Holešovicích. Předmětem hodnocení byly výstavní expozice. Jednotliví porotci připravili svá individuální hlasování – každý měl k dispozici 7 pořadí ve dvou tradičních kategoriích – do 60 m2 a nad 60 m2 a letos nově pak ještě v kategorii do 20 m2.

Na společném zasedání porota sečetla všechny hlasy a jednomyslně dospěla k tomuto závěru:   

Kategorie NEJPŮSOBIVĚJŠÍ EXPOZICE DO 20 m2

1. cena GRAND PRIX

Solight Holding, s.r.o.

jednoduchá, elegantní expozice pracující s černou barvou a výrazným kinetickým poutačem

2. cena

Expo Trade Consulting Di Luciani Luigi

na minimálním prostoru s výraznou grafikou a jasnou komunikací s návštěvníkem

3. cena

Národní památkový ústav - projekt Wine Senses

jednoduchá grafika komunikující významný společenský úkol

 

 

Kategorie NEJPŮSOBIVĚJŠÍ EXPOZICE DO 60 m2

1. cena GRAND PRIX

Turkish Airlines

výrazné prostorové a barevné řešení stánku aktivně oslovuje návštěvníka

2. cena

CROATIAN NATIONAL TOURIST BOARD
na minimální ploše dominantní postavení s poutačem ovládajícím prostor haly

3. cena

Královéhradecký kraj
všestranně otevřená expozice organicky prolínající historii kraje se současností a jeho turistickým potenciálem s dominantním domem pro kola

Kategorie NEJPŮSOBIVĚJŠÍ EXPOZICE NAD 60 m2

1. cena GRAND PRIX

EMBASSY OF THE REPUBLIC OF THE INDONESIA

využití národních kulturních tradic a prvků lokální kultury v přátelské zvoucí atmosféře s aktivním kulturním programem

2. cena

China National Tourist Office
výrazně prostorové řešení v centrální figuře středové haly zdůrazňující nový čínský rok

3. cena

Moravskoslezský kraj
maximální využití materiálu, který pochází z lesních masivů kraje a který je typický pro lidovou architekturu

Dále porota udělila zvláštní cenu:

EMBASSY OF THE REPUBLIC OF THE INDONESIA – za kvalitní prezentaci země s výborným využitím ukázek tradiční indonéské kultury 
 
 
 
Zavřít
Nezávazná poptávka účasti
Inicializace, právě prohlíží: -

* - povinné údaje